Operativ mediehåndtering og krisekommunikasjon

Når 17. okt kl. 09:00 - kl. 16:00

Hvor Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Pris Medlemmer: kr 3 000
Ikke medlemmer: kr 5 500

Påmelding

Dette kurset har som mål å gi ledere og beredskapspersonell en innføring i hvordan media fungerer, hvordan mediehåndteringen kan påvirke den operative situasjonen, og hvordan man kan bruke kommunikasjon som et verktøy til å håndtere krisen.

IMG 9116

Kurs i krisekommunikasjon og mediehåndtering har vanligvis et kommunikasjonsfaglig utgangspunkt. Målgruppen er ofte ledere, talspersoner og kommunikasjonsrådgivere, og kursene tar utgangspunkt i kommunikasjonsfaglig teknikk og taktikk. Det vil si utforming av kommunikasjonsstrategier og talepunkter, medieovervåkning, bruk av sosiale medier, internkommunikasjon, og praktisk trening på å gi intervjuer til media.

Dette kurset har imidlertid et beredskapsfaglig utgangspunkt. Målgruppen er ledere og beredskapspersonell som ikke har krisekommunikasjon som primæroppgave, men som har forstått at krisekommunikasjon er en så sentral del av krisehåndteringen at de vil forstå hvilke muligheter og utfordringer det gir.

Kurset vil derfor gi en grunnleggende innføring i hvordan både journalister og kommunikasjonsrådgivere arbeider i en krisesituasjon, slik at du som leder eller beredskapsrådgiver kan få bedre muligheter til å operasjonalisere krisekommunikasjonen som en integrert del av krise- og beredskapsarbeidet.

 • Slik arbeider journalistene i en krisesituasjon. Eksempel på metoder fra reelle hendelser.
 • Medienes etiske og juridiske rammer.
 • Krisekommunikasjon som et operativt verktøy for å håndtere en krise.
 • Utfordringer med informasjonsdeling, lekkasjer, sosiale medier, og annet som kan påvirke krisehåndteringen negativt.
 • Utenlandske staters bruk av påvirkningsoperasjoner og informajonskonfrontasjon.
 • Slik bruker du krisestabens krisekommunikasjonsressurs mest effektivt.
Lmh hing567

Lars Magne Hovtun er foredragsholder under kurset. Hovtun har 15 års erfaring med krisekommunikasjon og mediehåndtering, blant annet fra Forsvaret, politiet og brannvesenet. De siste fem årene har Hovtun arbeidet med sikkerhet og beredskap, blant annet som beredskapsrådgiver og vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat, og som seniorrådgiver i NHO og Næringslivets sikkerhetsråd.

Kurset gjennomføres i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo, og inkluderer lunsj.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.