Innføring i trusselvurdering

Når 12. sep kl. 09:00 - kl. 16:00

Hvor Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

Pris Medlemmer: kr 3 150
Ikke medlemmer: kr 5 775

Påmelding

En innføring i hvordan du med enkle verktøy, kunnskap og forståelse kan gjennomføre trusselvurderinger knyttet til din virksomhet, og slik optimalisere egen sikkerhets- og risikostyring.

Trusselvurdering night city hacker

BAKGRUNN
Å kjenne sitt eget trusselbilde er nødvendig for å kunne håndtere risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger (sikring/security) på en hensiktsmessig og kostnadseffektivmåte. En god og systematisk trusselvurdering vil muliggjøre utforming av realistiske øvingsscenarioer, implementering av effektive sikringstiltak og sikre målrettet bevisstgjøring av ansatte.

Alle virksomheter bør både ha en gjeldende strategisk trusselvurdering, og et system for å fange opp løpende endringer i trusselbildet og vurdere konsekvensene av disse.

LÆRINGSMÅL
Gjennom leksjoner, praktiske øvelser og case studies lærer deltakerne å vurdere aktuelle trusselaktører ved hjelp av enkle og effektive analyseteknikker. Ingen forkunnskap er nødvendig. Kurset er laget med tanke på å tilføre faglig forankret og praktisk anvendelig kunnskap i et pedagogisk og lett tilgjengelig format.

Deltakerne skal forstå hvordan trusselvurderinger og analyser relativt enkelt kan utføres og integreres i både det strategiske og operasjonelle sikkerhetsarbeidet, og bidra til å sikre optimal og effektiv sikkerhets- og risikostyring i den enkelte virksomhet.

Deltakerne skal etter kurset selvstendig kunne gjennomføre eller lede arbeidet med å gjennomføre trusselvurderinger.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for kurset er primært sikkerhetsmedarbeidere, –rådgivere eller –ledere innen offentlig og privat virksomhet som jobber med å etablere og/eller drifte et sikkerhetssystem i en virksomhet. Kurset passer for alle fagområder innenfor sikkerhet, inkludert informasjonssikkerhet.

Andre aktuelle deltakere på kurset er ledere, instruktører, studenter og andre som har behov eller interesse for fagområdet.

GJENNOMFØRING
Kurset er et dagskurs med seks undervisningstimer (45-50 minutter).

Eksempler på temaer som gjennomgås i kurset er:

-Etterretning som metode
-Forskjellige typer trusselvurderinger
-Analyse av trusselaktører
-Bruk av åpne kilder
-Analyse av handlemåte (scenarioanalyse)
-Utforme realistiske og hensiktsmessige scenarioer
-Kritisk tenkning

Kurset er en blanding av teori og oppgaver. Det betyr at det vil være en veksling mellom foredrag gitt i plenum og oppgaver som løses i mindre grupper. Løsningen av de ulike oppgavene vil også gjennomgås i plenum.

Etter gjennomført kurs får deltakerne kursdiplom og beholder alt presentert kursmateriell, i tillegg til oppgaver og utdelingsmateriale under kurset.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.