Innføring i sikringsrisikoanalyse

Når 15. okt kl. 09:00 – 16. okt kl. 16:00

Hvor Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

Pris Medlemmer: kr 5 575
Ikke medlemmer: kr 8 925

Påmelding

Bli kjent med din virksomhets verdi, sårbarhet og trussel - og reduser din risiko!

Kurset bygger på standarden NS 5832 for analytikere, ledere og leverandører.

Kurs i sikringsrisikoanalyse

Dette kurset er basert på standarden for sikringsrisikoanalyse, NS 5832. Denne standarden bør brukes av sikkerhetsanalytikere og ledere for virksomheter som har behov for sikkerhetsanalyse/vurdering, samt leverandører av sikkerhetstjenester. Standarden gjelder for både statlige, kommunale og private virksomheter.

Hva vil du lære på kurset?

Du skal forstå risikoanalysens plass i sikkerhetsarbeidet gjennom å kjenne til teori, ledende praksis og relevante standarder innen fagfeltet. Etter kurset skal du selvstendig kunne gjennomføre eller delta i en risikoanalyse av angrep som ran, tyveri, bedrageri, terrorisme, vandalisme og sabotasje, basert på den nye standarden.

Hvem passer kurset for?

Ifølge PST er oppdatert kunnskap om sikringsrisiko én av måtene virksomheter kan ta ansvar for egen sikkerhet. Jobber du med sikkerhetsarbeid og skal gjennomføre eller delta i arbeidet med å analysere hvilke trusler som kan være rettet mot din bedrift, vil du ha stor nytte av kurset. Hvis du har ansvar for å bestille en risikoanalyse vil du ha en godt utgangspunkt for å kommunisere med potensielle leverandører av sikringsrisikoanalyse. Er du leder av en bedrift eller avdeling, instruktør, eller student med interesse for eller tilknytning til sikkerhetsarbeid, vil kurset gi deg viktige grunnleggende kunnskaper.

Mer om kurset

Du vil få en innføring i risikoanalyse av mulige trusler som ran, tyveri, bedrageri, terrorisme, vandalisme og sabotasje, basert på standarden for sikringsrisikoanalyse, NS 5832, utviklet for for styring og analyse av risiko for «tilsiktede uønskede handlinger», dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noe eller noen. Kurset følger standardens og metodens rekkefølge av ulike aktiviteter og vurderinger. Underveis vil vi behandle særskilte temaer og utfordringer i de ulike trinnene.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.