Innføring i sikkerhets- og beredskapsarbeid

Når 3. okt kl. 09:00 - kl. 16:00

Hvor Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Pris Medlemmer: kr 3 055
Ikke-medlemmer: kr 5 555

Påmelding

Dette kurset gir en grunnleggende introduksjon til en rekke ulike tema innen sikkerhet og beredskap i næringslivet.

Bilde Innforingskurs 2024

Målgruppen for kurset er alle som ønsker en innføring til sikkerhets- og beredskapsarbeid i næringslivet. Hensikten med kurset er å gi en kort innføring i en rekke ulike tema, slik at man får et godt utgangspunkt for videre arbeid og eventuell fordypning.

Kurset vil passe godt for nyansatte innenfor sikkerhet og beredskap, nyutdannede, og personell fra for eksempel forsvaret, politiet og andre myndigheter, som ønsker et innblikk i sikkerhets- og beredskapsarbeidet i næringslivet.

Eksempel på innhold:

 • Introduksjon til sikringsrisikoanalyse (NS 5832) og forholdet til ROS-analyser (NS 5814).
 • Oversikt over myndighetenes trusselvurderinger og analyseprodukter. For eksempel fra PST, E-tjenesten, NSM, politiet og DSBs analyse av krisescenarier.
 • Oversikt over myndighetenes beredskapsorganisering på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. For eksempel Nasjonalt beredskapssystem, nødetatene og den lokale redningsledelsen, fylkesberedskapsrådene, og sektorvise beredskapsstrukturer.
 • Totalforsvaret og næringslivets beredskapsrolle.
 • Introduksjon til proaktiv stabsmetodikk og potensialbasert beredskapsledelse.
 • Praktiske tips og triks i arbeidshverdagen.
 • Informasjon om Næringslivets Sikkerhetsråd.

Kurset gjennomføres med forelesere fra Næringslivets Sikkerhetsråd, og avholdes i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Påmeldingsavgiften inkluderer lunsj.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.