Vold mot ansatte

21. sep 2021
Lesetid: 1 min

Gjennom Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), har NSR i flere runder stilt spørsmål om ansatte i virksomheter har ansatte som har vært utsatt for vold eller tusler om vold i jobbsammenheng.

Vold mot ansatte Adobe Stock 107318122

Den siste offentliggjorte undersøkelsen er Krisino 2019. Her oppgir 13% av virksomhetene at de har en eller flere ansatte som har opplevd vold eller trusler om vold.

Det er stor forskjell på private og offentlige virksomheter. I offentlig sektor har 49 prosent av de spurte opplevd at ansatte har opplevd vold eller trusler om vold, og 4 prosent i privat sektor.

I offentlig sektor er hele 63 prosent i helse og sosial vært utsatt for dette, offentlig administrasjon 44 prosent og i undervisning er det 27 prosent. I privat sektor er det overnatting/servering som er mest utsatt med 16 prosent.

På spørsmål om volden eller trusler om dette kommer fra egne ansatte eller eksterne, svarer 92 prosent av de som har opplevd vold eller trusler at det er eksterne. Igjen er det helse og sosial som beskriver eksterne som den største trusselen.

Vi har gjentatt dette spørsmålet i Krisino 2021, som nå er under arbeid. Tallene fra årets undersøkelse vil bli offentliggjort på Sikkerhetskonferansen 21. oktober.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.