Student søker intervjuobjekter til masteroppgave om løsepengevirus

18. mar 2021
Lesetid: 2 min

Jeg heter Vilde Lorentzen og tar en mastergrad i Kriminologi ved Universitetet i Oslo. I masteroppgaven min forsker jeg på norske virksomheter som har blitt utsatt for løsepengevirusangrep, hvor formålet er å se på hvordan et løsepengevirus påvirker virksomheten i etterkant. Hva er ringvirkningene av et løsepengvevirusangrep? Hva gjør det med en virksomhets sikkerhetskultur, rutiner og generell oppfattelse av egen digital sårbarhet? Jeg er også interessert i å se på hvordan virksomhetene forholdt seg til betalingsdilemmaet, samt hvordan de kommuniserte med gjerningspersonene.

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, på godt og vondt. Vi har vært tidlig ute med å utvikle digitale løsninger, noe som betyr at vi også er noen av de første til å bli utfordret på dette området. Digital vinningskriminalitet utgjør en stor trussel i dagens databaserte samfunn, og som digital bruker er man sårbar for kriminelle handlinger i likhet med tilstedeværelse i fysiske rom. Både bedrifter og privatpersoner blir regelmessig rammet av cyberangrep, og løsepengevirus er i dag en av de mest fremtredende metodene for svindel.

Et løsepengevirusangrep kan på mange måter sammenlignes med en kidnappingssak: viruset «kidnapper» digitale systemer og krever løsepenger for å låse opp krypteringen. I mange tilfeller er angrepet utført av aktører med høy digital kompetanse, på eget initiativ eller på oppdrag fra andre. Til tross for usikkerheten rundt legitimiteten av utpresserens løfte om å gjøre systemet operativt velger mange likevel å betale summen utpresseren krever. Det finnes imidlertid ingen god oversikt over ringvirkningene av et slikt angrep, og hvordan det påvirker en virksomhet på andre områder enn rent økonomisk.

Jeg trenger intervjuobjekter som har opplevd- og kan fortelle om et angrep i et kort, semistrukturelt intervju. Enten dere betalte eller ikke er jeg interessert i å se på hendelsesforløpet til det aktuelle løsepengevirusangrepet, og hvordan virksomhetens sikkerhetskultur, rutiner og generell forståelse av digital sårbarhet har utviklet seg underveis.

Da temaet for intervjuene er av sikkerhetssensitiv natur vil ikke spørsmålene kreve innsyn i konkrete rutiner eller tekniske løsninger, og intervjuene vil heller ikke kunne spores tilbake til den aktuelle virksomheten. Som informant vil du være helt anonym og opplysninger knyttet til personvern vil bli behandlet i tråd med Universitetet i Oslo og Norsk Senter for Forskningsdata sine retningslinjer. Intervjuet vil vare mellom 30-40 minutter.

Hvis bedriften din har blitt angrepet av et løsepengevirus, og du ønsker å være bidragsyter i masteroppgaven, kontakt meg gjerne for mer informasjon.

Med vennlig hilsen,

Vilde Østerbø Lorentzen

Institute of Criminology and Sociology of Law

Tlf: (+47) 48176076

E-mail: v.o.lorentzen@student.jus.uio.no

Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 9. okt 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.