Smittevern i varehandel

4. aug 2020
Lesetid: 1 min

NSR rettet en henvendelse til Folkehelseinstituttet (FHI) på vegne av våre medlemmer i varehandelen. FHI har nå svart, og lagt ut råd til detalj og varehandel.

Butikk

Mandag oversendte NSR følgende spørsmål til FHI knyttet til smittevern i varehandelen. Hensikten er få på plass en enhetlig forståelse for og praksis knyttet til smittevern, slik at vernet virker etter sin hensikt og intensjon, og ikke bidrar til falsk trygghet:

Næringslivets Sikkerhetsråd får fra sine medlemmer i varehandelen spørsmål om hvilke smittevernregler som gjelder for varehandelen. Vi ser i disse dager stadig nye og flere løsninger knyttet til beskyttelse av både kunder og ansatte. Men virker disse tiltakene etter sin hensikt? Vi har studert FHIs hjemmesider, men ikke funnet konkrete råd for varehandelen. Finnes slike? Eventuelt hva anser FHI vil være det viktigste varehandelen får på plass av systemer knyttet til beskyttelse av både kunder og ansatte?

NSR mottok i formiddag denne redegjørelsen fra FHI, og vi anmoder om at den spres til aktuelle mottakere. Ut over disse tiltakene har FHI også anbefalt å sette opp et pleksiglass mellom kassabetjening og kunde. Her er det vanskelig å opprettholde en sikker minimumsavstand mellom kunde og betjening, og pleksiglass er et forsterkende tiltak i en posisjon der de ansatte er spesielt utsatt

Råd til detalj og varehandel

Covid-19 viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann ifølge utredninger fra både WHO, EFSA, BfR og ANSES. Det er derfor ikke behov for begrensninger av varetilbudet i dagligvarehandelen. Næringsmiddelvirksomheter anbefales å innføre intensivert vask av hyppige kontaktpunkter i butikkene samt følge de generelle hygienerådene. Se mer informasjon hos Helsedirektoratet. Det anbefales ikke bruk av munnbind eller hansker i detalj og varehandel.

Oppdatert: 4. aug 2020

Publisert: 26. mar 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.