Samarbeid og tillit - viktigere enn noen sinne

Av Odin Johannessen
Direktør NSR

13. aug 2020
Lesetid: 4 min

Vi står nå midt oppi en situasjon ingen av oss har opplevd i Norge tidligere. Aldri i nyere tid har norske myndigheter lagt så sterke begrensninger på virksomheten nasjonalt som nå. Tiltakenes hensikt er å stoppe spredningen av Koronaviruset. Kostnadene for samfunn og næringsliv er enorme.

Odin 107

Odin Johannessen, direktør i NSR.

Det handler ikke bare om syke mennesker som kan dø. Det handler også om økonomiske konsekvenser som treffer oss alle som en følge av de svært inngripende tiltakene som kreves for å få bukt med dette viruset. Skal vi komme igjennom dette på best mulig medisinsk og økonomisk, må Norge nå vise sin styrke - tillit. Vi må ha tillit. Tillit til at tusenvis av arbeidsgivere og arbeidstakere i private og offentlige virksomheter gjør det de kan for å komme igjennom denne krisen. Tillit til at Regjering og Storting gir rammer og retningslinjer slik at de som behøver det får den nødvendige støtte og hjelp til å "stå han av" slik at vi kan drive videre når dette er over. Sammen kan vi da bekjempe dette globale problemet som nå skaper uante konsekvenser verden over. Vi har alle et ansvar – og ansvaret nå er å gjøre som vi blir vi blir fortalt av myndighetene, uansett om vi er enig eller uenig. Diskusjonen må tas i etablerte kanaler, og evalueringen tar vi etterpå, ikke i krisens mest kritiske fase. Hvert avvik vi velger å gjøre, setter oss i en enda mer utsatt posisjon. Ingen vet det bedre enn våre helsemyndigheter. La oss gjøre deres erfaring til vår erfaring, og rett og slett gjøre som det blir sagt.

Flere kriser på en gang

Det dreier seg ikke bare om en krise som skal håndteres, men om tre. Samtidig med Koronakrisen, er vi midt oppe i en olje/finanskrise og en meget krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Koronaviruset har ikke tatt livet av disse utfordringene, men snarere forsterket dem. Grenser stenges, fri bevegelse av varer, tjenester og arbeidskraft settes under press. Verdikjeder står i fare for å kollapse. Ikke på grunn endret politikk, men fordi kampen mot virusspredningen krever det. Den internasjonale spenningen som fylte mediebildet frem til Korona-utbruddet, har heller ikke blitt borte. I militær sammenheng snakker man ofte om evnen til å føre krig på to fronter samtidig som en optimal kapabilitet. I disse dager skal Norge, under ledelse av Konge og Regjering, støttet av Stortinget og med alle norske borgere som sine soldater vinne krigen mot Koronaviruset, begrense de samfunnsøkonomiske tapene slik at vi best mulig rustet kommer oss igjennom dette, og sikkerhetspolitisk bidra til fortsatt forutsigbarhet og stabilitet i Norge og i våre nærområder. Det er tre ting på en gang, og det krever innsats fra oss alle. Det er nå det gjelder – ikke om ett år eller to.

Lytt til myndighetene

Derfor er det spesielt viktig å lytte til myndighetens råd, slik at vi klarer å opprettholde en normalsituasjon for flest mulig, lengst mulig. Og myndighetene må lytte til næringslivets råd. Råd fra dyktige ledere som er vant til å tilpasse seg skiftende virksomhetsbetingelser. Råd fra ledere som styrer kapasiteter fellesskapet behøver under, men mest etter denne krisen. Når vi er tilbake til det normale igjen. Vi må gjøre tingene andreledes. Det drives for eksempel fortsatt god skole her til lands, selv om elevene ikke sitter i klasserommet. Varehandelen sørger for et fortsatt godt og variert tilbud til oss og prioriterer det, til tross for at det kan medføre risiko for å bli smittet. Det vil gå bra om vi alle arbeider med, og ikke mot det som blir sagt.

Økt fokus på sikkerhet

Det er ikke bare Korona-situasjonen som må håndteres. Behovet for et årvåkent sikkerhetsfokus på andre områder enn smittespredning er høyst påkrevet. Vi vet at det finnes både statlige og ikke-statlige aktører som vil forsøke å utnytte situasjonen vi nå befinner oss i til sin fordel. Det betyr til vår ulempe. Vi må klare å ha minst tre tanker i hodet samtidig. Vi kan ikke droppe cybersikkerhet fordi vi ble rammet av korona-usikkerhet. Vi kan heller ikke se bort fra myndighetenes klare råd knyttet til beskyttelse av våre verdier mot spionasje og annen fremmed etterretningsaktivitet, fordi vi var mest opptatt av å ikke bli smittet. Vi må kunne beskytte oss mot Koronaviruset, opprettholde et robust forsvar mot cybertrusler, og beskytte våre verdifulle daglige operasjoner selv om vi daglig virker fra andre adresser, og på grunn av spredning mister, den fysiske kontakten med kolleger, kunder eller viktige forretningspartnere.

Det er krevende, men ikke umulig. Og det blir mer mulig enn umulig om vi samarbeider om denne oppgaven. Samarbeid på tvers av sektorer, bransjer og nivåer forsterker tillit og bringer langt mer effekt i det samlede arbeidet enn summen av antallet aktører skulle tilsi. Gjennom å ta initiativ til, og tilrettelegge for samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt vil vi komme igjennom denne situasjonen styrket. I Norge står allemanns-retten sterkt – nå er det ansvar som gjelder - allemanns-ansvaret.

Oppdatert: 13. aug 2020

Publisert: 16. mar 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.