Riksrevisjonen kritisk til manglende kontroll av vitnemål

23. mar 2022
Lesetid: 1 min

Riksrevisjonen kritiserer Kunnskapsdepartementet for manglende ekthetskontroll ved ansettelser i hele kunnskapssektoren. Det kommer frem i rapporten fra en fersk spørreundersøkelse.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har gjennomført en egen spørreundersøkelse i sektorer underlagt Kunnskapsdepartementet (KD)om kontrolltiltak ved ansettelse. Men, i rapporten henvises det også til NSRs Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse i Norge (Krisino) for 2013. Denne viste at bare halvparten av virksomhetene i statlig sektor gjennomfører en ekthetskontroll av vitnemål.

Krisino 2015 viser at det har vært en økning av slike kontroller i offentlig sektor, og at det nå er 56% av offentlig sektor som foretar en ekthetskontroll. Riksrevisjonens egen undersøkelse viser at fem prosent av virksomhetene i KD-sektoren alltid gjør dette og at 27% aldri gjør det. Dette synes også NSR er urovekkende.

Les også: Universiteter og høgskoler: Slurver med sjekk av vitnemål

Vitnemålsbank

Sommeren 2010 sendte Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) et brev til KD der vi ba om at det ble etablert en sentral database for vitnemål fra høyskoler og universiteter for å forenkle prosessen med å verifisere vitnemåls ekthet.

Dette resulterte i at Universitetet i Oslo (Universitetets senter for informasjonsteknologi) fikk i oppdrag å utarbeide en spesifikasjon for en nasjonal vitnemålsbank. NSR var en del av referansegruppen til prosjektet.

NSR synes derfor at det er bra at Riksrevisjonen i sin rapport stiller spørsmål om dette prosjektet har tilstrekkelig prioritet og ressurser. Riksrevisjonen beskriver en slik tjeneste som et viktig tiltak for å øke sikkerheten rundt bruk av vitnemål.

I henhold til prosjektplanen vil en slik tjeneste kunne settes i produksjon 1.1.2017, forutsatt fullfinansiering fra KD.

Riksrevisjonens rapport avgrenses riktig nok kun til kontroll av vitnemål ved ansettelser i kunnskapssektoren, men en nasjonal vitnemålsbank vil også ha stor betydning for næringslivet. En slik "bank" vil forenkle en ekthetskontroll av vitnemål for virksomheten. Tanken er at vitnemålshaveren vil kunne gi en potensiell arbeidsgiver tilgang til sin "konto" eksempelvis via Altinn.

Oppdatert: 23. mar 2022

Publisert: 30. okt 2015

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.