Revidert veileder i reisesikkerhet

21. feb 2022
Lesetid: 1 min

NSR gav ut en veileder i reisesikkerhet i 2019. Denne veilederen er nå revidert og publisert på nytt.

DSC 5221

Den nye veilederen har fått et eget kapittel om mangfold.

Mangfold er en samlebetegnelse for å beskrive ulikheter, store og små, blant mennesker.

For å skille på ulikhetene kan man dele inn i synlige og usynlige kjennetegn. Disse kan påvirke den ulike risiko den ansatte møter på tjenestereise.

Eksempler på synlige kjennetegn kan være hudfarge, etnisitet, funksjonshemming, alder, klær, vekt, kjønn. De usynlige kjennetegn kan være religion, utdanning, verdier og holdninger, interesser, kompetanse, legning (LHBTQ+), personlighet og nåværende- og tidligere arbeidsgiver.

Når man er på reise i land som har andre lover og regler enn i Norge kan man komme i sårbare situasjoner hvor det er økt risiko for uønskede hendelser. Ved risikoreduserende tiltak kan man forebygge og forberede ansatte på ulike risikoer man kan stå ovenfor på tjenestereise. Noen grupper kan være mer utsatte enn andre, deriblant LHBTQ+ reisende og kvinner.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.