Regjeringen har satt ned en totalberedskapskommisjon

31. jan 2022
Lesetid: 1 min

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.

Illustrasjon beredskap

Kommisjonen skal vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, og foreslå hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av de samlede beredskapsressursene, skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Kommisjonen skal ledes av tidligere forsvarsjef Harald Sunde. Oversikt over alle kommisjonens medlemmer finner du her.

- Dagens risikobilde er omfattende og komplekst. God samfunnssikkerhet og beredskap forutsetter evne til å håndtere risiko, kombinert med evne til effektiv samhandling og koordinering mellom myndigheter og næringsliv. Det et meget riktig og viktig grep regjeringen nå tar gjennom å etablere en totalberedskapskommisjon. Vi ser frem til å følge kommisjonens arbeid og bidra med våre innspill der det er relevant, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.