Odin Johannessen ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

3. aug 2020
Lesetid: 1 min

Styret i Næringslivets Sikkerhetsråd har ansatt Odin Johannessen som ny direktør i NSR. Generalmajor Odin Johannessen er i dag sjef Hæren og har en lang og omfangsrik militær karriere.

Odin Johannessen 2

Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter

- Vi er svært tilfreds med å få Odin Johannessen på laget, uttaler styreleder Tore Eugen Kvalheim. - Med sin erfaring som en av Forsvarets øverste ledere vil han tilføre NSR og medlemsvirksomhetene verdifull kunnskap og sikkerhetsfaglig kompetanse vi vil kunne dra stor nytte av.

Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO uttaler at NSR gjør en viktig jobb med å ruste norske bedrifter for en hverdag med nye og mer krevende sikkerhetsutfordringer. Da er det viktig at vi utvikler kunnskap og kompetanse på tvers av sektorer og næringer. Derfor synes jeg valget av Johannessen som ny direktør er spennende, og ser fram til å ha han med på laget for norske bedrifter.

- Jeg vil takke for tilliten og gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer sammen med de ansatte i NSR og NSRs medlemmer, sier Odin Johannessen. Johannessen tiltrer 1. september 2019.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Organisasjonens stiftere er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, Finans Norge, Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib.

Kontakt: Styreleder Tore Eugen Kvalheim, tlf 924 25 788.

Oppdatert: 3. aug 2020

Publisert: 3. jun 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.