Ny veileder fra NSR

2. mar 2021
Lesetid: 1 min

Næringslivets Sikkerhetsråd lanserte i dag veilederen "Sikkerhet ved etablering i utlandet". Lanseringen skjedde under halvdagsseminaret om utfordringer og muligheter for norsk næringsliv i Kina, i regi av ekspertutvalget Sikkerhet internasjonalt.

Forside sikkerhet ved etablering i utlandet

Vi kommer fra et fredelig land med en kultur som baserer seg på tillit. Tillit er limet i samfunnet vårt, og tillit gjør oss effektive. Vi stoler stort sett på hverandre, og vi får jobben gjort. Tilliten vi har til hverandre gjør blant annet Norge til et av verdens beste land å bo i. Men tillit ikke er en universell størrelse, og kan ikke defineres i henhold til en internasjonal standard.

Verden er et mangfold av kulturer, og hver kultur har sitt syn på verdier, mennesker og tillit. Det må vi ta med i våre vurderinger når vi skal virke utenlands. Tillit basert på uriktige premisser og manglende kunnskap, blir fort til naivitet. Og naivitet bidrar sjelden verken til personlig sikkerhet eller gode forretninger.

Vi reiser mye, både i jobb og fritid, og stadig flere store og små bedrifter ønsker å etablere seg utenlands for å styrke sine posisjoner. Dette er en utvikling som er ønsket, både fra næringsliv og myndigheter. Dersom forberedelsene er tilfeldige, og beslutningene er basert på mangelfulle eller fravær av analyser, kan en etablering utenlands være både risikofull og vanskelig.

I denne veilederen tar vi opp noen relevante problemstillinger du og din bedrift bør vurdere dersom dere tenker på å etablere dere utenlands.

God lesning og lykke til med den internasjonale satsingen.

Oppdatert: 2. mar 2021

Publisert: 22. nov 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.