NSRs første direktør, Helge Johan Størkersen gikk bort 30. april, 84 år gammel

18. mai 2021
Lesetid: 1 min

Størkersen ble født i Kvæfjord i 1936. Etter realskole og handelsskole ble han uteksaminert ved Befalsskolen for Hærens transportkorps og Hærens intendantur i 1956, Forsvarets gymnas i -59 og Politiskolen i 1963. Med erfaring fra Hæren, FN-styrkene i Gaza og Kongo og Oslo politikammer, ble han leder for industriseksjonen i Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben. Etter tolv år i denne stillingen, ble han den første direktøren i det nyopprettede Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Her jobbet han i 23 år frem til han gikk av med pensjon i 2001.

Helge Storkersen tidligere NSR leder

Helge Johan Størkersen bidro i alle disse årene med å rette søkelyset på aktuelle sikkerhetstrusler som kan ramme norsk næringsliv, fra de største virksomhetene til de minste foretakene. Sikkerhet skulle bygges på kunnskap. NSRs hovedoppdrag var opplysningsvirksomhet overfor industriledere og ansatte om den betydning planmessige sikringstiltak har for å sikre virksomhetens verdier. Størkersen var en sentral drivkraft for styrket sikkerhetssamarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Under hans ledelse utviklet Næringslivets Sikkerhetsråd seg i takt med samfunnsutviklingen. Organisert kriminalitet, spionasje, digital kriminalitet og råd ved reiser til land med andre samfunnssystemer, var blant problemstillingene han og NSR arbeidet med. Problemstillinger som er like relevante i dag som den gang. For sitt virke for sikkerheten i norsk næringsliv ble Helge Johan Størkersen tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i 2000.

Vi er takknemlige for hans betydelige innsats for norsk næringsliv over mange år, en innsats som vi fortsatt har nytte av i dag.

Våre tanker går til Helge Johan Størkersens familie.

Odin Johannessen

Direktør Næringslivets Sikkerhetsråd.

Oppdatert: 18. mai 2021

Publisert: 11. mai 2021

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.