NSR oppretter ekspertgruppe reisesikkerhet

24. mai 2022
Lesetid: 1 min

Etter forslag fra våre medlemmer har vi besluttet å opprette en ekspertgruppe for reisesikkerhet. Ekspertgruppen forankres under ekspertutvalget Sikkerhet Internasjonalt.

Hanne Marit Schultz

Hanne Marit Schultz

Gruppens formål er å bistå til at NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, står bedre rustet til å møte kriminalitet og større negative hendelser før, under og etter reiser i virksomhetens regi.

Gruppen skal sette søkelys på:

 • Medisinsk, fysisk, digital reisesikkerhet
 • Risikoreduserende tiltak i forkant av reise
 • Risiko i forhold til mangfold, kultur og atferd
 • Reisesikkerhet som policy
 • Ansvar og bevisstgjøring av reisesikkerhet
 • Risikoanalyser i forbindelse med arrangementer (gruppereiser/ledersamlinger)
 • VIP reisende
 • Bevisstgjøring av Expats/Internasjonale oppdragstakere

Gruppen vil i første omgang, bli ledet av Hanne Marit Schultz, Group Manager Travel & Crisis Management, Kongsberg Gruppen ASA.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.