NRKs trusselvurdering 2023

Av NRK

20. apr 2023
Lesetid: 2 min

En alvorlig situasjon

NR Ks trusselvurdering 2023

For andre gang kan NRK presentere en egen trusselvurdering. Det er krig i Europa og media spiller en nøkkelrolle gjennom å bringe analyser og rapportere fra krigshandlingene. Kampen om sannheten var et uttrykk NRK benyttet i fjorårets trusselvurdering, og det kan også brukes i år. Desinformasjon og påvirkning er en del av trusselbildet hvor media har et stort ansvar gjennom å utøve kildekritikk og ha et kritisk blikk på alt som publiseres.

Trusselnivået er høyt og møter NRK på mange områder. Våre journalister rapporterer fra krigen og vi driver undersøkende journalistikk for å løfte frem saker som ikke kommer frem i det daglige nyhetsbildet. NRK håndterer hver dag ulike former for digitale hendelser og vi erfarer at den digitale trusselen i perioder har økt i intensitet. Det er vanskelig å vite om små og store hendelser kan være knyttet til statlige aktører, eller om det er andre aktører som ønsker å utnytte ustabiliteten rundt krigen i Ukraina, til å påføre skade eller hente ut informasjon.

Det vi har sett er at medier utsettes for digitale angrep og at det finnes grupper på sosiale medier som avtaler hva som er neste mål for angrep på vestlig digital infrastruktur. NRK har som andre virksomheter blitt utsatt for DDoSangrep og vi forventer at det vil skje igjen.

Vi har bare sett starten på bruk av kunstig intelligens (KI). Slik teknologi kan utfordre journalistikken og vil kunne være et verktøy for trusselaktører som ønsker å spre falske nyheter. Videoer med kjente fjes fra nyhetene kan spres på sosiale medier med riktig stemme, men med falskt budskap. Dette er en ny hverdag for NRK, som vi må forholde oss til.

Spørsmålet vi må stille oss i NRK er om vi er godt nok forberedt på det økte trusselnivået. Er vi bevisste nok i det daglige og bruker vi ressursene riktig? Det er stor etterspørsel etter digitale kompetanse i det norske samfunnet og ulike virksomheter konkurrerer om de beste hodene. Kanskje må vi dele på erfaringer, samarbeide mer på tvers og dele på ressurser med andre?

For NRK er arbeidet med å utarbeide trusselvurderingen, og ta den i bruk i organisasjonen, en metode for å styrke sikkerheten og gjøre alle medarbeidere mer bevisste på ansvaret alle har. Trusselnivå fastsettes på en skala med fem nivåer. Det øker modenheten i vår organisasjon og bidrar til at vi blir mer bevisste på hvilke trusler vi står overfor. Vi håper trusselvurderingen kan være til glede for andre også, skriver kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og sikkerhetssjef Øyvind Vasaasen i forordet.

Oppdatert: 20. apr 2023

Publisert: 19. apr 2023

NRKs trusselvurdering 2023
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.