NRK har publisert egen trusselvurdering

Av NRK

29. aug 2022
Lesetid: 1 min

For første gang har NRK publisert sin egen trusselvurdering. Bakgrunnen er den urolige verdenssituasjonen og de nasjonale trusselvurderingene sin situasjonsbeskrivelse.

Forside nrk trusselbilde

- Disse forteller NRK at kampen om sannheten blir viktigere og viktigere. God journalistikk skal bidra til at den økte trusselen som falske nyheter representerer ikke får fotfeste.

NRK jobber systematisk med sikkerhet og beredskap, og vi har fokus på at god sikkerhetskultur skal være en naturlig del av arbeidshverdagen for alle våre medarbeidere.

Trusselaktørene utvikler hele tiden nye metoder for å nå sine mål, og trusselsituasjonen for NRK er mer kompleks nå enn for 10 år siden. Det betyr at vi som organisasjon kontinuerlig må tilpasse oss et trusselbilde i stadig endring.

Jeg håper at denne trusselvurderingen for NRK også kan være nyttig for andre virksomheter, ikke minst som inspirasjon i det viktige arbeidet med sikkerhet og beredskap, skriver kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i sitt forord til trusselvurderingen.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) synes det er meget positivt at NRK har utarbeidet en egen trusselvurdering, og vi er enig med kringkastingssjefen at dette er til inspirasjon, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

NRK Trusselvurdering
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.