Krisino 2021 er offentliggjort - last ned og les om årets funn

25. okt 2021
Lesetid: 1 min

For tiende gang har Næringslivets Sikkerhetsråd gjennomført Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge – KRISINO. I årets undersøkelse har vi gjort noen mindre endringer. Vi har forsøkt å oppdatere undersøkelsen i lys av kriminalitetsbildet slik det beskrives av andre kilder, og som et resultat av tidligere KRISINO undersøkelser.

IMG 0319

Endringene er gjort for å sikre at undersøkelsen opprettholder sin verdi som et mål på kriminaliteten i Norge, også i et lengre tidsperspektiv.

Kriminalitet reduserer verdiskapning, tillit og trygghet i ethvert samfunn. Å forebygge er derfor svært viktig dersom vi skal redusere den negative påvirkningen kriminalitet har på det norske samfunnet. For å forebygge effektivt, trengs kunnskap. Kunnskap om utfordringene, om holdninger, om ulike kriminalitetsformer og om det finnes administrative beskrankninger som hemmer eller fremmer det forebyggende arbeidet.

Kriminalitet må sees i et helhetlig perspektiv. I en tid hvor myndighetene advarer mot økt omfang av hybride- eller sammensatte trusler, bør den enkelte kriminelle hendelsen vurderes i en helhet, og ikke utelukkende som et enkeltstående tilfelle. Rapportering, anmeldelser, åpenhet om kriminelle hendelser vil bidra til kunnskap om kriminaliteten i et samfunn. Dette vil gi et riktigere bilde nå ressurser skal prioriteres, og forebyggende aktivitet planlegges. Vi håper at undersøkelsen blir et nyttig verktøy for både næringsliv og myndigheter i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Vi vil til slutt takke våre sponsorer for bidrag til undersøkelsen. Takk også til Økokrim for konstruktive bidrag til utvikling og analyse

Krisino 2021
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.