Koronavirus: Råd til næringslivet

22. jan 2021
Lesetid: 3 min

NSR følger Korona-situasjonen tett. Vi formidler råd fra myndighetene og erfaringer fra medlemmer om praktiske og operative utfordringer som en følge av Korona-situasjonen.

Coronavirus

Siden mandag har situasjonen utviklet seg, og vi er nå der at det pågår ukontrollert smittespredning internt i Norge. Det betyr at kampen mot spredning av dette viruset nå må føres på flere områder og med sterkere virkemidler enn i de foregående ukene. Det er lett å forstå at det innledningsvis er vanskelig å sette begrensninger for folks frihet til å bevege seg og til aktivitet. Slike tiltak er helt nødvendig nå, dersom vi skal begrense smittespredningen i samfunnet generelt, og mot de som er særlig utsatt spesielt. Det er også nødvendig om vi skal sikre samfunnets verdiskapning både på kort og lang sikt.

Tiltak

Det starter hos og med hver enkelt av oss – med god håndhygiene og gode nyse-, hoste- og hilserutiner. Deretter følger de organisatoriske tiltakene, de tiltakene som bedrifter og virksomheter innfører for å forhindre smittespredning, samtidig som vi beskytter både ansatte og verdiskapning. Det er innenfor denne kategorien tiltak både myndigheter og næringsliv nå må stramme inn sin praksis. Myndighetenes råd kan tidvis oppleves som vage og lite konkrete. Det fritar ikke oss fra å innføre strengere retningslinjer tilpasset virksomheten, og basert på de konsekvenser vi vurderer at Korona-situasjonen kan ha for vår virksomhet. Vi bør likevel forsøke å avbalansere tiltakene mot andre virksomheter innenfor samme bransje/næring. Gjennom å opptre koordinert, vil tiltakene virke mest effektivt. NSR vil gjerne bidra til styrket kontakt mellom medlemmene, og kan bistå med å etablere nettverk for informasjonsdeling.

Oversikt over antall syke, kapasitet på sykehus, restriksjoner mv. (NRK)

Neste skritt er de strukturelle tiltakene. Disse kan være svært omfattende, og vil, om myndighetene innfører dem, påvirke oss i svært stor grad. Gjennom å være lojale mot egne og myndigheters tiltak nå, kan vi oppnå ønsket effekt uten at myndighetene må iverksette omfattende strukturelle tiltak. Jo lengre vi venter med gode og effektive organisatoriske tiltak, desto større er sannsynligheten for at kraftigere lut må til. Derfor ber NSR alle sine medlemmer om å samarbeide om tiltakene som er innført. Om å respektere at ulike virksomheter krever ulike tiltak, og til slutt om at vi alle bidrar med fakta, unngår stigmatisering og støtter de som står i første linje i kampen mot Koronaviruset.

Råd

Vi har samlet de viktigste rådene for næringslivsaktører i lenkene under. Disse vil kontinuerlig bli oppdatert i henhold til situasjonen.

Folkehelseinstituttet gir følgende råd for å håndtere situasjonen nå:

Råd om arbeidsgivers rettigheter og plikter, viser vi til våre eieres hjemmesider:

 • Permittering
 • Sykepenger
 • Reiseråd og karantene
 • Arbeidstid
 • Hvis barnehage/skole stenger grunnet "koronatiltak"
 • Mv.

NHO, Virke, Spekter, Finans Norge, Norges rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib

På denne lenken finner du restriksjoner fra ulike land om innreise mv. (International Air Transport Association)

Vær også oppmerksom på at det alltid er noen som vil utnytte ulike kriser til å begå ulik kriminalitet, som for eksempel bedrageri, og spre falsk informasjon. Slik spres falske nyheter om koronaviruset (NRK Beta).

Nytten av alle smitteverntiltak må alltid veies mot deres sekundære effekter på enkeltpersoner og samfunnslivet. Vi har alle en viktig rolle i å forhindre spredning av koronaviruset, men samtidig arbeide for at samfunnet fungerer mest mulig normalt. Myndighetene vurderer situasjonen fortløpende, og ytterligere tiltak vil bli iverksatt dersom situasjonen krever det.

Oppdatert: 22. jan 2021

Publisert: 4. aug 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.