HMS Vakten dømt i Hordaland tingrett

17. jan 2023
Lesetid: 2 min

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har mottatt klager på selskapet HMS Vakten gjennom Varslingslisten.no. Siden 2019 har selskapet ført sak mot over 400 bedrifter i Bergen forliksråd. Nå er HMS Vakten selv dømt i Hordaland tingrett – og er anmeldt av ytterligere bedrifter for bedrageri.

Rettsal pexels ekaterina bolovtsova 6077326

Saken gjaldt en tvistesak i om en avtaleinngåelse var gyldig eller ikke. En virksomhet på Fagernes mente de var villedet til å inngå en avtale med HMS Vakten AS.

Virksomheten fra Fagernes tapte saken i Bergen forliksråd, men tok saken videre til tingretten hvor de vant, og dermed ble avtalen opphevet og virksomheten slapp å betale, mens HMS Vakten ble idømt rettsgebyr, saksomkostninger for forliksrådet samt virksomhetens saksomkostninger for tingretten.

Denne saken er ikke unik. Siden 2019 har HMS Vakten ført sak mot nærmere 400 av sine kunder, som også har følt seg lurt, for Bergen forliksråd. NSR kjenner også til at minst 8 virksomheter har anmeldt HMS Vakten for bedrageri.

Tingretten beskriver det høye antallet saker i forliksrådet slik;

Å kreve inn ubetalte fakturaer og gå i forliksrådet synes å være en stor del av den daglige driften.

NSR har også via Varslingslisten.no mottatt flere klager på HMS Vakten. Beskrivelsen av hvordan klagerne har opplevd selgernes fremgangsmåte er relativt lik. De blir oppringt av en selger, som villeder kundene til å tro at innringeren var fra Brønnøysundregisteret, arbeidstilsynet eller andre. Selger fremholder at virksomheten er pliktig til å ha HMS-kort og styringssystem, og at det er straffbart å ikke ha det. Under samtalen mottar personen en SMS fra selger og blir presset til å trykke OK på denne. Dette er også beskrevet i en tidligere artikkel om en annen aktør. HMS Vakten mener da at de har en bindende avtale, og det var dette som ble prøvd for Hordaland tingrett, hvor HMS vakten tapte.

Den nå kunden mottar så en faktura på et langt høyere beløp enn det som kom frem under samtalen. Det som dokumentasjonen til tingretten avdekket, var at det ble sendt to SMS i samme sekund med to ulike produkter. Det OK som kunden har svart på SMS, mener HMS Vakten gjelder for begge produktene.

Vi har snakket med alle som har sendt inn en klage til Varslingslisten, og flere forklarer at de bare har betalt for å slippe unna HMS Vakten. Flere har også utrykt fortvilelse og sinne over hvordan HMS Vakten har behandlet dem. Dette kan gjelde mange flere enn de NSR har snakket med.

Et raskt søk på internett viser at det er mange negative ytringer om HMS Vaktens salgsmetoder.

Tingretten beskriver det slik:

Retten vil poengtere at HMS Vakten også skal ha mange fornøyde kunder som setter pris på god oppfølging fra firmaet, noe som er bekreftet av A og vitnet B, som i dag er kunde. Misfornøyde «kunder» synes imidlertid å være et gjentakende tema ved omtale av HMS Vakten. Retten har fått tilsendt et stort antall uttalelser og artikler som omhandler personer/firmaer som mener at de har blitt lurt eller presset til å sende en tekstmelding med ordet «bekreft» under en telefonsamtale med en av HMS Vaktens selgere.

NSR anbefaler å lese rådene i en tidligere artikkel

Oppdatert: 17. jan 2023

Publisert: 16. jan 2023

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.