Fem kjappe

18. mar 2021
Lesetid: 1 min

John Hammersmark er neste mann ut i serien Fem kjappe. John er styremedlem i NSR.

Hammersmark john sh web

John Hammersmark er leder for Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund. Hovedoppgaven er å ivareta beredskap for utenriks skipsfart, på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet, og støtte medlemmene i spørsmål knyttet til beredskap. Avdelingen jobber bredt med myndighetsaktører og andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Han har 23 års erfaring som offiser i Forsvaret og har en master i militære studier.

Din organisasjon er en av NSRs stiftere, hva anser du som den viktigste årsaken til å være stifter av NSR?

- Å samles om felles interesser og utfordringer for å påvirke myndighetenes ivaretakelse og samtidig øke egen kapasitet gjennom aktiv informasjonsutveksling og nettverket.

Du er også styremedlem i NSR, hva anser du som din viktigste oppgave i den rollen?

- Bidra til at NSR prioriterer riktig og har fokus på de viktigste utfordringene til medlemmenes beste.

Sett fra ditt ståsted, hva er NSRs viktigste satsningsområde?

- Viktigste område nå er Cybersikkerhet men også alt arbeid som rettes mot å forstå det sikkerhetsmessige omgivelsesbildet både nasjonalt og internasjonalt.

NSR gjennomfører tre større undersøkelser, Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), Mørketalls- og Hybridundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

- Slike rapporter er med på å skape forståelse for trusler og utfordringer, samt hyppighet, som ikke ellers er lett tilgjengelig.

Hva vil du si til de virksomhetene, som ennå ikke er medlem av NSR?

- Enhver bedrift i Norge bør være del av dette sikkerhetsfellesskapet både for egen del, men også for å bidra til dugnaden.

Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 7. jan 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.