Fem kjappe

18. mar 2021
Lesetid: 2 min

Denne gangen har vi stilt fem spørsmål til Iman Winkelman, styremedlem i NSR, fra Hovedorganisasjonen Virke.

Iman Winkelman hage jpg article

Winkelman er leder Virke KBS. Han er utdannet siviløkonom fra universitetet i Agder og har bred erfaring fra politikk, kommunikasjon og interesseorganisasjoner.

Din organisasjon er en av NSRs stiftere, hva anser du som den viktigste årsaken til å være stifter av NSR?

- Hovedorganisasjonen Virke er opptatt av at medlemmene skal være best mulig rustet til å forebygge og forhindre kriminalitet. Gjennom NSR samarbeider vi og næringslivet for øvrig om å løse viktige fellesutfordringer på området for sikkerhet og kriminalitet. Det er en viktig og prioritert oppgave i en tid der utfordringene er mer mangfoldige enn før, og der et gjensidig samarbeid er avgjørende for å lykkes.

Du er også styremedlem i NSR, hva anser du som din viktigste oppgave i den rollen?

- Min oppgave er å sørge for at NSR skaper størst mulig medlemsverdi ut fra de enhver tid tilgjengelige ressursene organisasjonen har til rådighet. Dette innebærer å støtte og veilede administrasjonen med hensyn til hva som spesielt bør prioriteres av satsninger og fokusområder.

Sett fra ditt ståsted, hva er NSRs viktigste satsningsområde?

- NSR spiller en viktig rolle med å øke kunnskapen på mange områder som er relevant når det gjelder næringslivet og sikkerhet. Jeg er opptatt av at NSR skal levere faglig innsikt på et høyt nivå når det gjelder eksempelvis de digitale truslene norske virksomheter står overfor.

NSR gjennomfører tre større undersøkelser, Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), Mørketalls- og Hybridundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

- Disse undersøkelsen bidrar til to ting:

 1. De gir relevant og nyttig innsikt til norsk næringsliv om relevante risikofaktorer og utfordringer på kriminalitetsområdet
 2. De representerer et viktig faktagrunnlag som gir myndighetene forståelse for næringslivets utfordringer på justis- og beredskapsområdet. I neste omgang må denne innsikten få konsekvenser for hvilke prioriteringer man foretar på området fra politisk hold.

Hva vil du si til de virksomhetene, som ennå ikke er medlem av NSR?

- Min anbefaling er at alle virksomheter uavhengig av næring og bransje ser verdien av å samarbeide i kampen med å forebygge kriminalitet. NSR spiller en viktig koordinerende rolle her og som virksomhet bør du undersøke hvilken merverdi et medlemskap kan gi på både kort og lang sikt.

Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 27. mar 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.