Fem kjappe

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

Neste kvinne ut i denne serien er, styremedlem i NSR, Birgit Farstad Larsen.

Birgit Farstad Larsen3 jpg article

Birgit Farstad Larsen (Foto: Cowi)

Birgit Farstad Larsen er divisjonsdirektør (SVP) for bygninger. Hun kom fra stillingen som regionsjef (VP) i divisjon Bygninger, og har tidligere blant annet hatt stillingen som Utviklingsdirektør for COWI Norge.

Din virksomhet er medlem av NSR, hva er den viktigste grunnen til medlemskapet?/ Din organisasjon er en av NSRs stiftere, hva anser du som den viktigste årsaken til å være stifter av NSR?

- Min virksomhet ser verdien av rollen NSR har som rådgivere overfor næringslivet og pådrivere for samfunnssikkerhet. COWI finner også et godt faglig nettverk blant NSR sine medlemmer.

Du er også styremedlem i NSR, hva anser du som din viktigste oppgave i den rollen?

- Å bidra til at NSR blir en robust organisasjon, og veilede ledelsen i NSR i saker som angår drift og utvikling.

Sett fra ditt ståsted, hva er NSRs viktigste satsningsområde?

- Cyberkriminalitet begynner å bli et reelt problem for mange virksomheter. NSR er sentral i å sette dette på agendaen og bringe kompetanse rundt temaet på banen.

NSR gjennomfører tre større undersøkelser, Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), Mørketalls- og Hybridundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

- Bevisstgjøring, og kunnskap om problemstillinger og mulige tiltak.

Hva vil du si til de virksomhetene, som ennå ikke er medlem av NSR?

- I NSR får man tilgang til en enorm kompetanse som er viktig for sikring av næringslivet, samt en administrasjon som brenner for virksomheten sin.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 4. feb 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.