Fem kjappe

18. mar 2021
Lesetid: 2 min

Vi ønsker å profilere våre tillitsvalgte gjennom en artikkelserie med fem kjappe spørsmål. Først ut er Hanne Tangen Nilsen, styremedlem i NSR.

Hanne Tangen Nilsen jpg article

Hanne Tangen Nilsen er Sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, en rolle hun har hatt siden 2011. Hun har erfaring fra lederstillinger innen salg, marked, it og teknologi i Telenor. I sin nåværende rolle er hun ansvarlig for Sikkerhet, Personvern og risikostyring for mobil, fastnett og bredbåndsvirksomheten til Telenor Norge.

Din virksomhet er medlem av NSR, hva er den viktigste grunnen til medlemskapet?

- Vi er med for å kunne benytte oss av tilbudene, bygge nettverk og bidra med vår kompetanse inn i blant styret, rådet og informasjonssikkerhetsutvalget.

Du er også styremedlem i NSR, hva anser du som din viktigste oppgave i den rollen?

- Å bidra med kunnskap og erfaring på sikkerhetsområdet, og spesielt på cybersikkerhet for å sikre NSR har en god strategi for utvikling av kurs og kompetansetilbud nettopp på dette området.

Sett fra ditt ståsted, hva er NSRs viktigste satsningsområde?

- Å utvikle et godt tilbud på cybersikkerhetsområdet definitivt, men også det å utvide medlemsmassen innenfor offentlig virksomheter. Det er mye å lære på tvers av private og offentlige virksomheter, og det kan jo gi noen spennende muligheter for nettverksbygging for medlemsbedriftene.

NSR gjennomfører tre større undersøkelser, Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), Mørketalls- og Hybridundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

- Den største verdien ligger i kontinuiteten på gjennomføring av undersøkelsene. Det gir en mulighet til å følge med på trender, utvikling over tid og naturlig nok også vil det kunne adresse behov for endringer (altså områder som ikke lenger er like viktige), og dermed kan vi ta inn nye spørsmålsområder.

Hva vil du si til de virksomhetene, som ennå ikke er medlem av NSR?

- Løp og kjøp – det er et godt tilbud for enkel tilgang til sikkerhetsfaglig kompetanse. Kompetanse på sikkerhet er ikke statisk og må fornyes hele tiden, som medlem av NSR er du sikret godt og jevnlig faglig påfyll.

Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 3. des 2018

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.