DNB har offentliggjort sin trusselvurdering for 2022

30. mai 2022
Lesetid: 1 min

Temaer i årets trusselvurdering er storpolitikk i det digitale rom, organisert kriminalitet i Sverige og Norge: Utfordringer for finansnæringen, forsikringssvindel, phishing – Preget av volum, målrettethet og nytenking, nulldagssårbarheter og reduksjon i «tid til utnyttelse», samt mobiltelefonsystemer.

Anders hardangen

- Vi står i sammen mot de som vil skade eller stjele fra oss, Anders Hardangen, sikkerhetsdirektør i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

- Vi synes det er prisverdig at DNB igjen deler sine vurderinger med resten av næringslivet. Deling er en viktig faktor i det forebyggende arbeidet vi alle må gjøre. At en stor virksomhet med god ressurstilgang bidrar med sin erfaring og kompetanse i dette arbeidet, hjelper de mindre virksomhetene i sitt forebyggende arbeid, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

Å forstå trusselbildet er avgjørende for å kunne forstå sin sikkerhetsrisiko. Ved å se på hendelser og angrep kan man forstå hvordan trusselaktørene opererer, og hvilke verktøy og metoder de benytter for å oppnå det de ønsker. Forståelsen av eksterne drivere er instrumentell i å prioritere riktig sikkerhetsnivå balansert opp mot brukervennlighet og effektivitet. For DNB er dette et viktig virkemiddel for å planlegge hvordan vi skal forsvare våre og kundens verdier. I år er et annerledes år, med en storkrig i Europa. Mens vi de siste årene har sett et relativt stabilt europeisk trusselbilde i det fysiske rom har dette endret seg drastisk med krig mellom Russland og Ukraina. Vi er kun i startfasen av en økt spenning mellom vår nærmeste nabo Russland og den vestlige verden, og det er for tidlig å si hvordan dette vil utvikle seg. Det som imidlertid er sikkert, er at vi fremover må ta høyde for mulige trusler i det fysiske domenet også i våre nærområder, er noe av det Anders Hardangen, sikkerhetsdirektør i DNB, skriver i sitt forord.

-Jeg vil gjenta fjorårets budskap om at vi står i sammen mot de som vil skade eller stjele fra oss, avslutter han.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.