Reiseråd nytt coronavirus

Flertallet av de som er smittet med koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV har fremdeles tilknytning til Hubei-provinsen sentralt i Kina, men det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre områder i Kina og andre land. Situasjonen er under utvikling, og reiserådene oppdateres når ny informasjon er tilgjengelig.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

Oppdatert 19.02.2020.

Fraråder reise til Hubei-provinsen og ikke-nødvendige reiser til fastlands-Kina 

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til Hubei-provinsen (herunder Wuhan by) grunnet utbredt smittespredning i denne provinsen. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes av koronaviruset (coronaviruset) og tar dette med seg hjem til Norge.

Videre fraråder norske myndigheter ved Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til fastlands-Kina på grunn av effekten spredningen av koronaviruset har på samfunnet i Kina generelt. Situasjonen vurderes fortløpende.

Utenriksdepartementet utsteder reiseråd basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende i landet som følge av virusutbruddet. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisende til øvrige provinser i Kina som moderat. Risikoen vil endre seg ved økning i antall tilfeller eller mer kunnskap om virusets egenskaper.

Råd før reisen

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i Kina.

Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye koronaviruset. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak for å hindre smitte, og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse på reise fra Kina og eventuelt andre affiserte områder, inkludert å gjennomgå en temperatursjekk for å måle feber.

Forebyggende råd på reisen

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Unngå kontakt med dyr (inkludert fugler), både levende og døde dyr, og markeder som selger dyr og ferskvarer.
  • Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukter og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt.
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

Vi ber personer som kommer hjem fra Hubei-provinsen (med Wuhan by) i Kina, være særlig årvåkne og gjerne redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst.

Råd ved langtidsopphold i Kina

Studenter og andre som oppholder seg i Kina over en lengre periode, bør følge råd fra lokale helsemyndigheter. Smitterisiko reduseres ved å vaske seg på hendene og unngå kontakt med syke mennesker. I tillegg bør man unngå besøk på kjøtt- og fiskemarkeder, samt kontakt med levende og døde dyr. Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukter og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt. Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Mer informasjon finnes her:

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss