Kina bruker norsk næringsliv i sitt stormaktsspill

Norske bedrifter må være seg bevisst at de er brikker i Kinas strategi for å styrke sin posisjon som verdensmakt.

Nina Meldahl, seniorrådgiver i NSR

Nina Meldahl, seniorrådgiver i NSR

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss