Søk

logo

Arrangementer

 • Illustrasjon

  Innføring i sikringsrisikoanalyse

  14.03.2017 - 15.03.2017

  Kurset baseres på norsk standard NS5830-serien, for styring og analyse av risiko for «tilsiktede uønskede handlinger», dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noen eller noe. Standardene omhandler kriminelle handlinger som ran, tyveri, bedrageri, terrorisme, vandalisme og sabotasje.

 • Bryggen i Bergen (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Innføring i fysisk sikring

  30.03.2017 - 31.03.2017

  Næringslivet er utsatt for mange typer kriminalitet, blant annet innbrudd, tyveri, ran og hærverk. Beskyttelse av virksomhetenes verdier bør være et sentralt tema hos ledelsen. Virksomheter kan og bli skadelidende på grunn av nærhet til andre virksomheter.

 • Illustrasjon

  Innføring i etterretning og sikkerhet

  19.04.2017 - 20.04.2017

  Få en innføring i hvordan den optimale sikkerhetsløsningen kan planlegges og operasjonaliseres på bakgrunn av ulike etterretningsprodukter som trusselvurderinger, omverdensanalyser og tidlig varslingssystemer.

 • Illustrasjon

  Rådsmøte

  11.05.2017 - 11.05.2017

  Det konsultative rådet utgjør NSRs faglige organ og rådgir styret og administrasjonen.

 • Illustrasjon

  Rådsmøte

  17.08.2017 - 17.08.2017

  Det konsultative rådet utgjør NSRs faglige organ og rådgir styret og administrasjonen.

 • Illustrasjon

  Rådsmøte

  16.11.2017 - 16.11.2017

  Det konsultative rådet utgjør NSRs faglige organ og rådgir styret og administrasjonen.

Følg oss

Våre stiftere