Ekspertutvalg

For å ta seg av spesielle problemområder har NSR etablert flere ekspertutvalg og arbeidsgrupper. Utvalgenes oppgaver er å avdekke trusler og gi råd om mottiltak.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss