Styret

Styret består av én representant fra hver stifterorganisasjon (fra organisasjonen eller fra medlemsvirksomhet), inntil to representanter fra virksomhetene og én representant fra de tilsluttede organisasjonene. Styret er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av NSR innenfor de rammer årsmøtet har fastsatt.

 

Frode Bjeglerud, styreleder Finans Norge
Ingebjørg Harto, nestleder Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Tore Eugen Kvalheim Arbeidsgiverforeningen Spekter
Iman Winkelman Hovedorganisasjonen Virke

Svein Ringbakken

Den Norske Krigsforsikring for skib/Norges Rederiforbund
Sigbjørn S. Mygland NHO Service
Hanne Tangen Nilsen Telenor Norge AS

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss