Styret

Tore Eugen Kvalheim
Direktør
Arbeidsgiverforeningen Spekter
styreleder

John Hammersmark
Leder av Beredskapsavdelingen
Norges Rederiforbund / Den Norske Krigsforsikring for skib

Iman Winkelman
Direktør
Hovedorganisasjonen Virke
 
Per Øyvind Langeland
Avdelingsdirektør
Næringslivets Hovedorganisasjon
Tom Staavi
Informasjonsdirektør
Finans Norge
Sigbjørn S. Mygland
Direktør Arbeidsliv
NHO Service og Handel
Hanne Tangen Nilsen
Chief Security Officer
Telenor Norge AS
Birgit Farstad Larsen
Utviklingsdirektør
COWI AS

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss