Styret

Tore Eugen Kvalheim
Direktør
Arbeidsgiverforeningen Spekter
styreleder
Iman Winkelman
Direktør
Hovedorganisasjonen Virke
 
Rune Foshaug
Avdelingsdirektør
Næringslivets Hovedorganisasjon
Tom Staavi
Informasjonsdirektør
Finans Norge

John Hammersmark
Leder av Beredskapsavdelingen
Norges Rederiforbund / Den Norske Krigsforsikring for skib
Sigbjørn S. Mygland
Direktør Arbeidsliv
NHO Service
Hanne Tangen Nilsen
Chief Security Officer
Telenor Norge AS
Birgit Farstad Larsen
Utviklingsdirektør
COWI AS

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss