Sikringsutvalget

Øyvind Smedsrød
Utvalgssleder
Seniorrådgiver
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Utvalget har som overordnet mål å bidra til å gi private og offentlige virksomheter motivasjon, metode, verktøy og kunnskap til å beskytte seg mot kriminalitet på en god og kostnadseffektiv måte.
 

Sikringsutvalget skal tenke nytt med tanke på helhetlig sikring rundt infrastruktur og i bymiljø, og bidra til utvikling av relevante, kostnadseffektive, fleksible, og fremtidsrettede sikringstiltak for privat og offentlig bruk. Utvalget skal ta en aktiv rolle mot kunnskapssektoren innenfor fagfeltet for å stimulere til faglig utvikling og ved å gi studenter og sikringsfaget en arena.

 

 

 

Følgende virksomheter er representert i utvalget

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss