Sikkerhetsutvalg for helse- og omsorgssektoren

Gry Strand
Utvalgssleder
Sikkerhetssjef
Oslo universitets sykehus

Utvalget skal gi private og offentlige helse- og omsorgsforetak, metode, verktøy og kunnskap til å beskytte seg mot kriminalitet og håndtere uønskede hendelser på en god og kostnadseffektiv måte. Arbeidet rettes mot vern av ansatte, pasienter/brukere og andre verdier mot eksterne og interne trusler, og fysiske anslag.

Sikkerhet og forebygging av uønskede hendelser er en viktig innsatsfaktor for trivsel og trygghet for alle som ferdes, er brukere/pasienter, eller har sitt arbeid i helse og omsorgssektoren.  Utvalget skal bidra til god sikkerhet og beredskap gjennom å være den foretrukne møteplass for erfaringsutveksling og utvikling av effektive og relevante tiltak. 

 

 

Følgende virksomheter er representert i utvalget

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss