Sikkerhetskonferansen 2019 - Programmet

Årets konferanse spenner over flere høyaktuelle temaer: Hva betyr kriminalitetsbildet for næringslivet? Hvilken rolle har SMB-markedet i kriminalitet og svindel på nett? Og hva skjer egentlig med dine data på sosiale medier? Dette er noen av temaene Sikkerhetskonferansen presenterer. I tillegg kommer Hydro for å fortelle om cyberangrepet de ble utsatt for tidligere i vår. Tidligere justisminister Anders Anundsen vil lede Sikkerhetskonferansen.

Vi åpner for innregistrering fra kl 08.30.

Tid Tema Foredragsholder
09.30 Velkommen!

Direktør i NSR Odin Johannessen

  Åpning av Sikkerhetskonferansen 2019

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

 

Presentasjon av KRISINO 2019

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) presenterer sikkerhetstilstanden privat næringsliv og offentlige myndigheter står overfor. Hvor mange leser egentlig PST sin sikkerhetsvurdering og hvor mange har blitt utsatt for svindelforsøk? Dette får du svar på i KRISINO.

Direktør i NSR Odin Johannessen

Kriminalitetsbildet nasjonalt

 

Hvordan sikre dine verdier gjennom hele næringskjeden?

Kriminelle aktører velger de letteste inngangsportene – har du kontroll på dine? Soner Sevin vil presentere SMB-markedets rolle i kriminalitet og svindel på nett, og gi eksempler fra inn- og utland.

Sikkerhetssjef i Coop-konsernet, Soner Sevin  

 

Grovt svindelforsøk på nett – hvordan en Sunnmørsbedrift berget store verdier i samarbeid med politiet

Digitale svindelforsøk skjer daglig, hvordan kan virksomheter sikre seg og hvordan skal man egentlig reagere? Linn Breivik Erstad vil presentere en case hvor rask og koordinert internasjonal innsats fra politi og godt samarbeid med fornærmede bidro til å berge store verdier.

Politioverbetjent, Økonomi- og miljøavsnittet, Møre og Romsdal politidistrikt, Linn Breivik Erstad  

 

Hva skjer med dine data på sosiale medier?  

Online tilstedeværelse i kombinasjonen med mangel på sikkerhetskunnskap kan være en farlig miks. Hvorfor det?

Katrina Jean Rosseland (16), er cybersikkerhetsentusiast og tidligere prosjektassistent ved DIGFO

  Lunsj   
  Outstanding Security Performance Award 2019   
 

Kriminalitetsbildet og betydningen for næringslivet  

Som en av eierne av NSR vil Virke-direktør Horneland Kristensen gi oss sine betraktninger.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen  

Sikkerhetsbildet internasjonalt
 

Hvorfor er reisesikkerhet så viktig?

Gjennom mange og svært risikofylte oppdrag, kjenner Kadafi Zaman verdien av reisesikkerhet. Vi får høre om hans erfaringer.

Journalist i TV2, Kadafi Zaman  

 

Reisesikkerhet - slik gjør vi det

Norges Bank har kontorer i mange land og mange ansatte på reise til enhver tid. Carl-Axel Hagen vil dele hvordan Norges Bank ivaretar deres sikkerhet både før, under og etter reiser til ulike steder i verden.

Sikkerhetsdirektør i Norges Bank, Carl-Axel Hagen  

 

Cyberangrepet mot Hydro: Hva skjedde og hva er lærdommen?

Hvordan håndterte aluminiumsselskapet Hydro cyberhendelsen i mars? Hva fungerte, og hva skulle de ønske at de hadde på plass? CIO Jo de Vliegher redegjør, og gir oss anbefalinger basert på egne erfaringer og lessons learnt. 

CIO i Hydro, Jo De Vliegher 

 

  Avsluttende ord og velkommen til middag

Direktør i NSR Odin Johannessen

Med forbehold om endringer.

 

Utstillere 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere

 

 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss