Sikkerhetskonferansen 2019 - Foredragsholderne

Årets konferanse spenner over flere høyaktuelle temaer: Hva betyr kriminalitetsbildet for næringslivet, globalt perspektiv og reisesikkerhet. Ikke minst kommer aluminiumsselskapet Hydro og snakker om håndteringen av den alvorlige cyberhendelsen i mars.

19. september 2019, kl 09.30

Edderkoppen Scene,  St. Olavs Plass 1 i Oslo

Vi åpner for innregistrering fra kl 08.30, og byr på disse kompetente foredragsholderne:

 

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde ble utnevnt til samfunnssikkerhetsminister 22. januar 2019.

Fra 16. desember 2015 til 22. januar 2019 var hun statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun har tidligere arbeidet blant annet ved BI Stavanger, i Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet, og vært seksjonsleder i Grøner Offshore og opplærings- og sikringsleder on- og offshore i TKT AS.

 

 

Soner Sevin har jobbet innenfor informasjonssikkerhetsområdet i over 20 år, på både operativt, taktisk og strategisk nivå. Han har vært ansatt som CISO i både offentlige og private virksomheter, og hans engasjement og bidrag på sikkerhetsområdet har inspirert mange i bransjen. Soner er nå CISO i Coop-konsernet, hvor han blant annet har bidratt til avsløring av ulike type nettsvindelkampanjer, i tillegg til å etablere en operativ CSIRT-enhet.

Soner Sevin ble nominert til OSPA-prisen 2 ganger og Coop har fått tildelt FIDUS-prisen i hans periode som sikkerhetssjef.

 

Linn Breivik Erstad er Politioverbetjent i Økonomi- og miljøavsnittet i Politidistrikt Møre og Romsdal. Hun ble uteksaminert fra Politihøyskolen i 2002 og har i tillegg revisorutdannelse fra BI. Erstad har bred arbeidserfaring både som politi i Oslo Politidisktrikt, som revisor i Skatteetaten og som revisor i privat næringsliv. Erstad har ledet Økonomi- og miljøavsnittet siden 2018.

 

 

Katrina Jean Rosseland (16) er cybersikkerhetsentusiast og tidligere prosjektassistent ved DIGFO.

Katrina Rosseland vet hva som kommer og er en svært inspirerende foredragsholder. Hun vil fortelle oss hvor skadelig det kan være å legge igjen personlige data på sosiale medier og internett uten å ha kunnskap om datasikkerhet.

 

 

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke, som er hovedorganisasjonen for arbeidsgiverne i handels- og tjenestenæringen. Han er utdannet siviløkonom ved NHH, og har MBA-grad i bærekraft og innovasjon i sjømatindustrien. Han har jobbet bredt i det nordiske forsknings- og innovasjonssystemet. Han har vært adm. direktør for Nordic Innovation og generalsekretær i Tekna i seks år.

 

 

Kadafi Zaman er journalist i TV2 der han har arbeidet siden 2006. Han har tidligere arbeidet tre år i VG og to år i Stavanger Aftenblad.

Kadafi Zaman er en av de mest profilerte journalistene i Norge. Han har i en årrekke dekket saker relatert til kriminalitet, terror og innvandring i Norge.

Høsten 2015 jobbet han undercover som flyktning i flere land for å dokumentere flyktningstrømmen til Europa. Resultatet ble TV2- dokumentaren Norge til salgs.

 

Carl-Axel Hagen er sikkerhetssjef i Norges Bank, der han har løftet den operative sikkerhetstjenesten til et teknologisk kompetent og profesjonelt nivå tilpasset morgendagens utfordringer.

I tillegg til Krigsskolen og 19 år i Hæren, har han en mastergrad innen organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Han mottok H.M. Kongens Gardes fortjenestemedalje i sølv etter sin innsats under hendelsene i Regjerings-kvartalet den 22.7.

 

Jo De Vliegher er Chief Information Officer (CIO) i Hydro og ansvarlig for digital strategi, kvalitet og governance på selskapets informasjonssystemer.

Han vil snakke om cyberhendelsen og hva som skjedde 18. mars da Hydros datasystemer begynte å oppføre seg unormalt. Han vil fortelle om hvordan de håndterte og organiserte hendelsen, og hvordan de utnyttet eksisterende erfaring og planverk. Så vil han gi anbefalinger basert på egne erfaringer og lessons learnt.

De Vliegher er utdannet siviløkonom ved universitetet i Leuven.

 

Odin Johannessen er ny leder av NSR fra 1. september i år. Han startet sin militære karriere i infanteriet i 1981, og har siden fått bred og lang erfaring fra Hæren med flere deltakelser i ulike internasjonale operasjoner. Han har blant annet vært sjef for Krigsskolen, og i 2011 ble han sjef for Brigade Nord.

Våren 2014 ble han utnevnt til generalmajor og tok over som sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben i Oslo. I oktober 2015 ble han generalinspektør i Hæren.

 

 

Utstillere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss