Sikkerhetskonferansen 2019 - Foredragsholderne

Årets konferanse spenner over flere høyaktuelle temaer: Hva betyr kriminalitetsbildet for næringslivet, globalt perspektiv og reisesikkerhet. Ikke minst kommer aluminiumsselskapet Hydro og snakker om håndteringen av den alvorlige cyberhendelsen i mars.

Til å fortelle om dette, byr vi på disse kompetente foredragsholderne:
 

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

 

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde ble utnevnt til samfunnssikkerhetsminister 22. januar 2019.

Fra 16. desember 2015 til 22. januar 2019 var hun statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun har tidligere arbeidet blant annet ved BI Stavanger, i Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet, og vært seksjonsleder i Grøner Offshore og opplærings- og sikringsleder on- og offshore i TKT AS.

 

     

Linn Therese Erstad, Politiet

 

Linn Therese Erstad er politiførstebetjent ved Økonomi- og miljøavsnittet i Møre og Romsdal Politidistrikt. Hun har bakgrunn fra Forsvaret og begynte i Politiet i 2002 og i øko-teamet i 2015.

Linn Erstad medvirket til å avverge et svindelforsøk, der en ansatt ble forsøkt lurt til å betale en falsk faktura over 3 millioner kroner. Slik svindelpost og sosial manipulering er et stort og økende problem og metodene tar stadig nye former. Erstad vil gi deg hele historien, og kommer med tips om hvilke faresignalene du skal være klar over for å unngå å bli svindlet.

     

Soner Sevin, Coop

 

Soner Sevin har jobbet innenfor informasjonssikkerhetsområdet i over 20 år, på både operativt, taktisk og strategisk nivå. Han har vært ansatt som CISO i både offentlige og private virksomheter, og hans engasjement og bidrag på sikkerhetsområdet har inspirert mange i bransjen. Soner er nå CISO i Coop-konsernet, hvor han blant annet har bidratt til avsløring av ulike type nettsvindelkampanjer, i tillegg til å etablere en operativ CSIRT-enhet.

Soner Sevin ble nominert til OSPA-prisen 2 ganger og Coop har fått tildelt FIDUS-prisen i hans periode som sikkerhetssjef.

     

Katrina Jean Rosseland

 

Katrina Jean Rosseland (16) er cybersikkerhetsentusiast og tidligere prosjektassistent ved DIGFO.

Katrina Rosseland vet hva som kommer og er en svært inspirerende foredragsholder. Hun vil fortelle oss hvor skadelig det kan være å legge igjen personlige data på sosiale medier og internett uten å ha kunnskap om datasikkerhet.

     

Kadafi Zaman, TV2

 

Kadafi Zaman er journalist i TV2 der han har arbeidet siden 2006. Han har tidligere arbeidet tre år i VG og to år i Stavanger Aftenblad.

Kadafi Zaman er en av de mest profilerte journalistene i Norge. Han har i en årrekke dekket saker relatert til kriminalitet, terror og innvandring i Norge.

Høsten 2015 jobbet han undercover som flyktning i flere land for å dokumentere flyktningstrømmen til Europa. Resultatet ble TV2- dokumentaren Norge til salgs.

     

Carl-Axel Hagen, Norges Bank

 

 

Carl-Axel Hagen er sikkerhetssjef i Norges Bank, der han har løftet den operative sikkerhetstjenesten til et teknologisk kompetent og profesjonelt nivå tilpasset morgendagens utfordringer.

I tillegg til Krigsskolen og 19 år i Hæren, har han en mastergrad innen organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Han mottok H.M. Kongens Gardes fortjenestemedalje i sølv etter sin innsats under hendelsene i Regjerings-kvartalet den 22.7.

     

Ivar Horneland Kristensen, Virke

 

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke. 

Han er utdannet siviløkonom og har en MBA i Global Seafood fra NHH i Bergen. Han har vært generalsekretær i Tekna og administrerende direktør i Nordic Innovation. I tillegg har han vært styreleder i TU Media AS.

     

Sturla Henriksen, FN Global Compact

 

Sturla Henriksen er en anerkjent internasjonal foredragsholder og er Special Advisor on Oceans til FNs Global Compact. Før dette var han administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Hans faglige karriere omfatter ti års erfaring som Senior Executive i Accenture, stillinger i Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå, EUs kommisjonstjenester (Brussel) og European Free Trade Association (Geneve).

     

Jo De Vliegher, Hydro

 

Jo De Vliegher er Chief Information Officer (CIO) i Hydro og ansvarlig for digital strategi, kvalitet og governance på selskapets informasjonssystemer.

Han vil snakke om cyberhendelsen og hva som skjedde 18. mars da Hydros datasystemer begynte å oppføre seg unormalt. Han vil fortelle om hvordan de håndterte og organiserte hendelsen, og hvordan de utnyttet eksisterende erfaring og planverk. Så vil han gi anbefalinger basert på egne erfaringer og lessons learnt.

De Vliegher er utdannet siviløkonom ved universitetet i Leuven.

     
     
     
     

 

 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss