Sikkerhetskonferansen 2017

Sikkonf 2017

 

Hovedtemaene var:

Kriminalitetsbildet
Næringslivet rammes av mange typer kriminalitet. På konferansen vil du få presentert kriminalitetsbildet sett fra både politiets og næringslivets ståsted. Du blir også blant de første som får høre årets hovedfunn fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Kristin Skogen Lund er en av de som har takket ja til å holde innlegg om dette.

Sikkerhet globalt
Internasjonal politikk og hendelser påvirker også sikkerheten til norske virksomheter, både her hjemme og ute i verden. Vi lever i en omskiftelig tid og trusselbildet er bredt og sammensatt. Begreper somterror, hybridkrig, datanettverks operasjoner og påvirkning mot politiske personer, prosesser og norsk næringsliv, dukker opp stadig oftere. Derfor er det viktig at næringslivet har en god forståelse av trusselbildet.

Fremtidens teknologis betydning for sikkerhet i næringslivet
Norge påvirkes av globalisering og teknologisk utvikling. Og mye av kriminaliteten har flyttet seg til steder hvor oppdagelsesevnen er lav; til den digitaliserte delen av samfunnet. Idar Kreutzer, Heine Wang, Martin Holmen og Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge, er noen av de du vil få høre i denne sesjonen.

 

 


 

 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss