Sikkerhetskonferansen 2015

Logo Sikkerhetskonferansen 2015

Hovedtema:

  • Krisino 2015
  • Trender og analyser
  • Kriminalitet
  • Innsidetrusselen
  • Økonomisk krisehånsdtering
  • Sikring i fremtiden
  • Informasjonssikkerhet
  • Trussel og trusselaktører

 

Utstillere til Sikkerhetskonferansen

Vakthold utføres av

Spørsmål om utstillerplass og pris kan rettes til Thomas Haneborg

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss