Sikkerhetskonferansen 2014

logo sikkerhetskonferansen

Hovedtemaer:

  • Informasjonssikkerhetog datakriminalitet.
  • Internasjonal sikkerhet
  • Økonomisk kriminalitet

Last ned foredragene.

Utstillere til Sikkerhetskonferansen

Konferansen åpner for tre utstillere pr. dag.

Utstillerne får logo på program og på hjemmeside, en liten utstillerplass i mingleområdet og adgang til konferansen for to personer den aktuelle utstillerdag og ett informasjonsark med tosidig trykk i deltagermapper.

Spørsmål om utstillerplass og pris kan rettes til Arne Røed Simonsen


Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss