Sikkerhetskonferansen 2012

Hovedtemaer:

  • Mørketallsundersøkelsen
  • Datakriminalitet og informasjonssikkerhet
  • Kriminalitetsforebygging
  • Kriminalitet mot logistikk og varehandel
  • Økonomisk kriminalitet'
  • Teori og filosofi

Last ned foredragene

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss