Sikkerhetskonferansen 2011

Hovedtemaer:

  • KRISINO
  • Kriminalitet i og mot næringslivet nasjonalt
  • Datakriminalitet og informasjonssikkerhet
  • Trusler mot norsk næringsliv internasjonalt

Last ned foredragene

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss