Sikkerhetskonferansen 2010

Hovedtemaer:

  • Informasjons- og datasikkerhet
  • Kriminalitets trusler mot næringslivet

Last ned foredragene

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss