Sikkerhetskonferansen 2007

Hovedtemaer:

  • Informasjonssikkerhet
  • Et mer globalisert næringsliv – et nytt  trusselbilde og økt kriminalitet
  • Sikkerhet eller ”Panikksikkerhet”
  • Økonomisk kriminalitet
  • Rus i næringslivet

Last ned foredragene

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss