Sikkerhetskonferansen 2006

Hovedtemaer:

  • Kriminalitetsbildet og trusselen mot næringslivet
  • Sikkerhet og ansettelse
  • Informasjonssikkerhet
  • Nytt fra sikkerhetsmyndighetene, NSRs utvalg m.fl

Last ned foredragene

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss