Bestill utstillerplass ved Sikkerhetskonferansen 2019

 

 

Årets konferanse vil blant annet handle om hvordan kriminalitetsbildet påvirker næringslivet, kriminalitet fra et internasjonalt perspektiv, caser og reisesikkerhet. Hydro kommer for å fortelle om cyberhendelsen i mars, og ny leder av NSR vil stå på scenen.

Pr 4. juli er det 98 personer påmeldt til konferansen. Du kan lese mer om konferansen her.

 

Utstillerplassen gir deg salgs- og nettverksmuligheter

Utstillerplass gir god anledning til å promotere overfor relevante personer. Blant de påmeldte finner vi blant annet IT-direktører, sikkerhetssjefer, informasjonssjefer, fagsjefer, spesialister, vedlikeholdsansvarlige, seniorrådgivere og sikrings- og beredskapsledere.

Hva koster det å være utstiller?

Vi har 7 utstillerplasser:

Hvordan bestille?

Du kan velge utstillerplass med eller uten tilgang til selve konferansen. Alle som melder seg på konferansen er samtidig påmeldt middagen. Det kan være hyggelig å møte forretningsforbindelser over en matbit - så en konferansebillett kan kanskje lønne seg?

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss