Årets konferanse går av stabelen den 20. september på Edderkoppen i Oslo

Arbeidet med Sikkerhetskonferansen 2018 er i gang, og vi er i kontakt med spennende foredragsholdere. Ett av temaene for årets konferanse er informasjonssikkerhet og datakriminalitet, herunder offentliggjøring av Mørketallsundersøkelsen 2018. Vi vil kombinere foredrag om trusler og trender med reelle uønskede hendelser fra næringslivet.

Andre del av dagen vil vi se nærmere på sikkerhets- og kriminalitetsbildet både nasjonalt og internasjonalt. Også her vil vi gi et overordnet bilde, i kombinasjon med eksempler på håndtering av uønskede hendelser.

Sikkerhetskonferansen er en viktig arena for både det private næringsliv og for offentlig sektor.

Det er allerede nå mulig å sikre seg plass på årets konferanse.

Velkommen!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss