Sikkerhetskonferansen er, etter vårt syn, den viktigste arenaen både for det private næringsliv og offentlig sektor. Dette bekreftes gjennom tilbakemeldingene fra årets konferanse. I tillegg til faglig påfyll gjennom de ulike foredragene, får du mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med andre deltakere

Konferansen vil finne sted 19. september 2019 på Edderkoppen Scene.

Tilbakemeldingene fra Sikkerhetskonferansen 2018 var svært gode. Dette gjaldt både program, faglig innhold og lokasjon. Hele 98 % har svart at de også ønsker å delta på konferansen i 2019.

Vi starter snart opp arbeidet med å utarbeide programment for Sikkerhetskonferansen 2019, men hold av datoen allerede nå!

Arbeidet med Kriminalitets- og sikkerhetsunderøkelsen i Norge (Krisino 2019) er også i gang. Undersøkelsen vil bli offentliggjort på konferansen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss