Sikkerhet internasjonalt

Christian Slinning
Head of Global Security Support
Equinor ASA

Utvalget arbeider med kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer internasjonalt. Utvalgets arbeid og produkter skal bidra til at NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, står bedre rustet til å møte sikkerhetstrusler i utlandet. Utvalget skal blant annet vurdere sikkerhetsrisiko ved virksomhet internasjonalt, og særskilt søke å overføre kunnskaper og gode handlemåter seg i mellom og mot næringslivet generelt.  Virksomheter som skal etablere seg i et land eller av andre grunner trenger mer informasjon, kan kontakte NSR. Utvalget kan ta opp og drøfte fortrolige opplysninger slik at saker belyses i full bredde. Offentlige myndigheter kan tilknyttes utvalget ved behov.

 

 

Følgende virksomheter er representert i utvalget
 
     

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss