Transparency International

Transparency International er en global organisasjon som arbeider med å bekjempe korrupsjon. Det er avdelinger i 90 land. National Chapter Guidelines styrer forholdet mellom disse avdelingene og resten av den internasjonale bevegelsen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss