NUPI Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet

Sentrale norske forskningsmiljøer på terrorisme og internasjonal kriminalitet samarbeider nært gjennom konsortiet. Drøyt ti departementer, direktorater og næringsorganisasjoner er medlemmer på brukersiden. Konsortiet utgjør en arena for forskningsformidling, informasjonsutveksling og oppbygging av kompetanse på tvers av institusjoner. Du vil finne diverse artikler og publikasjoner som kan gi innsikt i temaet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss