Samfunnsansvar (CSR)

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Her finner du informasjon fra ulike humanitære-, antikoorupsjons- og frivillige organsiasjoner.

 • UN Refugee Agency (UNHCR)

  FNs Høykommisær for flyktninger. Her kan du finne informasjoner om flyktningsituasjoner i verden og abonnere på nyhetsbrev.

 • Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde halvmåneforeninger

  Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon.

 • Transparency International

  Transparency International er en global organisasjon som arbeider med å bekjempe korrupsjon. Det er avdelinger i 90 land. National Chapter Guidelines styrer forholdet mellom disse avdelingene og resten av den internasjonale bevegelsen.

 • World Bank & International Finance Corporation

  Lager en ranking av ulike lands økonomier, samt de ulike utfordringene ved å drive næringsvirksomhet i landet.

 • NUPI Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet

  Sentrale norske forskningsmiljøer på terrorisme og internasjonal kriminalitet samarbeider nært gjennom konsortiet. Drøyt ti departementer, direktorater og næringsorganisasjoner er medlemmer på brukersiden. Konsortiet utgjør en arena for forskningsformidling, informasjonsutveksling og oppbygging av kompetanse på tvers av institusjoner. Du vil finne diverse artikler og publikasjoner som kan gi innsikt i temaet.

 • The International Crisis Group

  En uavhengig, ikke kommersiell tenketank som arbeider med og analyserer forskjellige konflikter rundt i verden. Du vil kunne finne forskjellige analyser og artikler som vil gi deg innsyn og vurderinger av strategisk karakter.

 • Human Rigth Watch (HRW)

  HRW etterforsker overgrep på menneskerettigheter og offentligjør brudd på disse. HRW er en uavhengig internasnonal organisasjon.

 • AMNESTY International

  Amnesty er uavhengig organisasjon, som etterforsker og avslører brudd på menneskerettigheter.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss