Regionale koordinatorer

Illustrasjon

Foto: Arne Røed Simonsen

NSR er representert i åtte regioner i Norge og har oppnevnt en regional koordinator i hver av disse. Regionkoordinatorenes primære rolle er å være bindeleddet mellom dem som arbeider med sikkerhet og lokale myndigheter, samt å tilby sikkerhetsfaglige møteplasser for virksomhetenes ledere og medarbeidere.

Oslo (Oslo politidistrikt)

NSRs administrasjon
E-post: nsr@nsr-org.no

Østlandet Vest (Sør Øst politidistrikt)

Morgan Sæbø
E-post: morgan.sabo@nokas.com

Østlandet Øst (Innlandet- og Øst politidistrikter)

Vakant
E-post: nsr@nsr-org.no
 

Sørlandet (Agder politidistrikt)

Geir André Strømsvold
E-post: geir@digfo.com

Vestlandet Sør (Sør Vest politidistrikt)

Tom A Brathetland
E-post: Tabrathetland@oceaneering.com

Vestlandet Nord (Vest politidistrikt)

Espen Husby
E-post: espen.husby@domstol.no

Midt-Norge (Trøndelag- og Møre og Romsdal politidistrikter)

Knut Iver Aastorp
E-post: knut.aastorp@Statnett.no

Nord-Norge (Nordland-, Troms- og Finnmark politidistrikter)

Trym Norberg Enoksen
E-post: trym.enoksen@snn.no

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss